Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Kontakt

    ul. Sienkiewicza 13
    97-300 Piotrków Tryb.     


Dodatkowa filia Kancelarii     adwokata Krzysztofa Kaczmarka


    pl. Narutowicza 8A
    97-400 Bełchatów

    ________________

telefony:

+48 44 610 39 42
do biura adw. Krzysztofa Kaczmarka

+48 44 610 30 14
do biura adw. Piotra Zaborniaka

 

Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Sprawy karne

Kancelaria zapewnia obronę interesów oskarżonego w postępowaniu karnym poprzez aktywny udział adwokata we wszystkich etapach postępowania. Reprezentujemy Klienta przed sądem oraz w postępowaniu przygotowawczym, w tym również w przypadkach nagłych, jak udział w posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania. Zapewniamy niezbędną pomoc przy sporządzaniu pism procesowych, tj. zażalenia, apelacje i kasacje.

Proponujemy również pomoc na etapie postępowania wykonawczego, zapewniając reprezentację przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary, jak i w postępowaniach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary.Z uwagi na doświadczenie zawodowe w sprawach gospodarczych i upadłościowych oraz zakresu prawa pracy, Kancelaria zapewnia profesjonalną obronę w najtrudniejszej kategorii spraw karnych tzw. sprawach karnych gospodarczych oraz w sprawach powstałych na gruncie wypadku przy pracy.


Kancelaria zapewnia także pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem zapewniając poradę i asystę adwokata zarówno podczas sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, ustnego zgłaszania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, jak również w dalszym toku postępowania karnego. Zapewniamy profesjonalną reprezentację pokrzywdzonego, jak i oskarżyciela posiłkowego we wszystkich stadiach i instancjach postępowania karnego. Zapewniamy pomoc prawną w zakresie działań zmierzających do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem - tak w postępowaniu karnym, jak i cywilnym.