Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Kontakt

    ul. Sienkiewicza 13
    97-300 Piotrków Tryb.     


Dodatkowa filia Kancelarii     adwokata Krzysztofa Kaczmarka


    pl. Narutowicza 8A
    97-400 Bełchatów

    ________________

telefony:

+48 44 610 39 42
do biura adw. Krzysztofa Kaczmarka

+48 44 610 30 14
do biura adw. Piotra Zaborniaka

 

Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Umowy i regulaminy

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu projektów umów i regulaminów wewnętrznych, jak i w weryfikowaniu przygotowanych projektów, czy też dostosowywaniu ich do konkretnych potrzeb. Ocenie umowy towarzyszy określenie stopnia ewentualnego ryzyka występującego po stronie Klienta. 

Propozycja usług dotyczy wszelkich umów, zarówno cywilnych, jak i z zakresu prawa pracy - przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych lub małych i średnich przedsiębiorców, jak i dla dużych podmiotów. Oprócz przygotowania i weryfikacji umów Kancelaria proponuje również swoje usługi w zakresie negocjacji z kontrahentami – zarówno tych poprzedzających zawarcie umowy, jak i mających na celu polubowne załatwienie sporu powstałego na gruncie stosowania umowy.