Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Kontakt

    ul. Sienkiewicza 13
    97-300 Piotrków Tryb.     


Dodatkowa filia Kancelarii     adwokata Krzysztofa Kaczmarka


    pl. Narutowicza 8A
    97-400 Bełchatów

    ________________

telefony:

+48 44 610 39 42
do biura adw. Krzysztofa Kaczmarka

+48 44 610 30 14
do biura adw. Piotra Zaborniaka

 

Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Krzysztof Kaczmarek

Adwokat Krzysztof Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie procesowe, nabyte także jako sędzia, w tym sędzia komisarz w wielu postępowaniach upadłościowych.

  • W latach 1995 – 2000 odbył dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w 2000 roku obronił pracę magisterską dotyczącą problematyki kasacji w polskim procesie karnym, napisaną w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Wiesława Daszkiewicza.
  • W latach 2000 – 2004 pracował w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w latach 2001 – 2004 pracował w zespole obsługi prawnej Elektrowni „Bełchatów” S.A. w Rogowcu.
  • W latach 2000 - 2003 odbył aplikację sądową i w kwietniu 2003 roku zdał egzamin sędziowski.
  • W latach 2004 – 2010 orzekał najpierw jako asesor, a następnie jako sędzia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Gospodarczym (w tym również pełniąc funkcje sędziego komisarza w wielu postepowaniach upadłościowych prowadzonych w ramach Sekcji ds. Upadłościowych i Naprawczych), Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wydziale Cywilnym, jak również w sprawach karnych.
  • W latach 2008 – 2009 odbył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu ekonomii i finansów w postępowaniu upadłościowym.
  • Od 2010 roku wykonuje zawód adwokata, będąc członkiem Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. Prowadził wykłady dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa kontraktów. Jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. 

Adwokat Krzysztof Kaczmarek specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym prawie gospodarczym oraz prawie pracy, jak również w sprawach karnych i z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w odniesieniu do tematyki małżeńskiego prawa majątkowego. 

W toku praktyki adwokackiej pogłębia doświadczenie świadcząc stałą i wszechstronną obsługę prawną na rzecz renomowanych przedsiębiorców branży m.in. telekomunikacyjnej, transporotwej, turystycznej, wydawniczej, pośrednictwa obrotu nieruchomościami oraz budowlanej, zapewniając jednocześnie pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych.

Stały rozwój kancelarii umożliwił otwarcie z końcem 2011 roku dodatkowej filii w Bełchatowie.