Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Kontakt

    ul. Sienkiewicza 13
    97-300 Piotrków Tryb.     


Dodatkowa filia Kancelarii     adwokata Krzysztofa Kaczmarka


    pl. Narutowicza 8A
    97-400 Bełchatów

    ________________

telefony:

+48 44 610 39 42
do biura adw. Krzysztofa Kaczmarka

+48 44 610 30 14
do biura adw. Piotra Zaborniaka

 

Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Piotr Zaborniak

Adwokat Piotr Zaborniak jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie procesowe, nabyte także jako sędzia, w tym sędzia komisarz w wielu postępowaniach upadłościowych.

  • W latach 1995 – 2000 odbył dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i w 2000 roku obronił pracę magisterską dotyczącą Ordynacji Podatkowej, napisaną w Katedrze Prawa Finansowego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Teresy Dębowskiej – Romanowskiej.
  • W latach 2000 – 2003 odbył aplikację sądową i w kwietniu 2003 roku zdał z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski, a następnie współpracował z Kancelarią Adwokacką adw. Piotra Paduszyńskiego w Łodzi.
  • Od 2003 roku orzekał najpierw jako asesor a później jako sędzia w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.
  • Od 2005 roku pełnił funkcję kierownika Sekcji ds. Upadłościowych i Naprawczych tegoż Sądu.
  • W latach 2008 – 2010 ukończył dwa kierunki studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu ekonomii i finansów w postępowaniu upadłościowym.
  • Od 2010 roku wykonuje zawód adwokata będąc członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi.

Adwokat Piotr Zaborniak specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego i upadłościowego, a także postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych.