Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Kontakt

    ul. Sienkiewicza 13
    97-300 Piotrków Tryb.     


Dodatkowa filia Kancelarii     adwokata Krzysztofa Kaczmarka


    pl. Narutowicza 8A
    97-400 Bełchatów

    ________________

telefony:

+48 44 610 39 42
do biura adw. Krzysztofa Kaczmarka

+48 44 610 30 14
do biura adw. Piotra Zaborniaka

 

Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Obsługa prawna firm

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Gwarantujemy dyspozycyjność i szybkość rozwiązywania problemów prawnych oraz dogodne formy rozliczeń.

Proponujemy pomoc prawną w następujących formach: udzielanie porad prawnych - w Kancelarii, w siedzibie Klienta, telefonicznie, drogą elektroniczną, sporządzanie opinii prawnych, audyt prawny, rejestracja, przekształcanie, przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego i innych podmiotów, badanie stanów prawnych na podstawie dokumentacji znajdującej się w sądach i urzędach, konstruowanie, opiniowanie oraz dostosowywanie umów do konkretnych potrzeb, udział i reprezentowanie Klienta w negocjacjach, windykacja wierzytelności, występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego przed sądami oraz przed innymi organami i urzędami oraz w stosunku do osób trzecich, jak również w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego odpowiednio w postępowaniu karnym i karnoskarbowym.

Oferujemy konkurencyjne stawki wynagrodzenia i szeroki wachlarz metod jego ustalania, dostosowany do charakteru sprawy, potrzeb Klienta oraz rodzaju współpracy. Możliwe jest zarówno ustalenie honorarium płatnego w przeliczeniu na godzinę pracy, jak również określonego zadaniowo, w formie ryczałtu, czy też w taki sposób, aby koszt usługi w pierwszej kolejności obciążał przeciwnika procesowego Klienta, jak i w znacznej części prowizyjnego.