Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Kontakt

    ul. Sienkiewicza 13
    97-300 Piotrków Tryb.     


Dodatkowa filia Kancelarii     adwokata Krzysztofa Kaczmarka


    pl. Narutowicza 8A
    97-400 Bełchatów

    ________________

telefony:

+48 44 610 39 42
do biura adw. Krzysztofa Kaczmarka

+48 44 610 30 14
do biura adw. Piotra Zaborniaka

 

Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Klienci indywidualni

Świadczymy pomoc prawną ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin prawa:

prawo cywilne – np. sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie (w szczególności ze zdarzeń komunikacyjnych przeciwko ubezpieczycielom), sprawy egzekucyjne, sporządzanie umów, ochrona własności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie służebności, sprawy spadkowe – np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu, o zachowek,

prawo rodzinne – np. sprawy o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie,

prawo pracy – np. sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mobbing, 

prawo karne – obrona w sprawach wykroczeniowych, karnych i karnoskarbowych oraz reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, 

prawo ubezpieczeń społecznych - np. odwołania od decyzji ZUS, KRUS, wnioski o emeryturę, rentę, odszkodowanie, zasiłek,  

prawo administracyjne – np. sporządzanie odwołań, wniosków i pism w indywidualnych sprawach administracyjnych.

Świadczenie pomocy prawnej może mieć postać porad i konsultacji prawnych w Kancelarii, pisemnych opinii, pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna), jak również może polegać na kompleksowym prowadzeniu danej sprawy, włączając w to zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami w charakterze pełnomocnika lub odpowiednio obrońcy. Nasi Klienci mogą być pewni, iż w sytuacjach nagłych zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, bez względu na porę dnia i dzień tygodnia.

Oferujemy konkurencyjne stawki wynagrodzenia i szeroki wachlarz metod jego ustalania, dostosowany do charakteru sprawy i potrzeb Klienta oraz rodzaju współpracy. Możliwe jest zarówno ustalenie honorarium płatnego w przeliczeniu na godzinę pracy, jak również określonego zadaniowo, w formie ryczałtu, czy też w taki sposób, aby koszt usługi w pierwszej kolejności obciążał przeciwnika procesowego Klienta, jak i w znacznej części prowizyjnego.