Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Kontakt

    ul. Sienkiewicza 13
    97-300 Piotrków Tryb.     


Dodatkowa filia Kancelarii     adwokata Krzysztofa Kaczmarka


    pl. Narutowicza 8A
    97-400 Bełchatów

    ________________

telefony:

+48 44 610 39 42
do biura adw. Krzysztofa Kaczmarka

+48 44 610 30 14
do biura adw. Piotra Zaborniaka

 

Partnerzy

krzysztof_kaczmarek.jpg

Krzysztof
Kaczmarek

adwokat

+48 603 197 335

+48 44 610 39 42

piotr_zaborniak.jpg

Piotr
Zaborniak

adwokat

+48 697 090 667

+48 44 610 30 14

Spory sądowe

Współczesny model sporu sądowego opiera się na zasadzie aktywności stron w dowodzeniu swoich racji. Nabiera to szczególnego znaczenia w sprawach gospodarczych, cechujących się wysokim poziomem wymagań stawianych stronom postępowania. Profesjonalna pomoc prawna adwokata w toczącym się postępowaniu sądowym w związku z roszczeniem Klienta lub osoby występującej przeciwko Klientowi może mieć decydujący wpływ na jego wynik.


Naszym celem jest uzyskanie szybkiego i pozytywnego dla Klienta rozstrzygnięcia na możliwie wczesnym etapie sprawy. Służy temu budowana profesjonalnie strategia działania, oparta o bliską współpracę z Klientem, wiedzę i doświadczenie zawodowe adwokata. Służy temu również gruntowna analiza roszczenia przed wystąpieniem na drogę sądową pod kątem jego zasadności i istnienia alternatywnych metod rozwiązania problemu.

Kancelaria, stosownie do woli Klienta, może udzielić profesjonalnego wsparcia już na etapie poprzedzającym spór sądowy w korespondencji z drugą stroną lub całkowicie przejąć reprezentację interesów Klienta, wyręczając we wszystkich niezbędnych czynnościach. W toku postępowania sądowego, w zależności od zakresu zlecenia, Klient może liczyć na wsparcie w przygotowaniu swoich wystąpień i pism w procesie, jak również może całkowicie przekazać prowadzenie sprawy Kancelarii, ograniczając do niezbędnego minimum swoje zaangażowanie. Kancelaria świadczy usługi we wszystkich rodzajach postępowań sądowych.

Kancelaria posiada również specjalistyczne know-how w zakresie postępowań upadłościowych, z którego korzystać mogą zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy. Dotyczy to w zarówno oceny merytorycznej możliwości ogłoszenia upadłości likwidacyjnej oraz upadłości z możliwością zawarcia układu, badania podstaw odpowiedzialności członków zarządu, przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, udziału w negocjacjach dotyczących możliwości zawarcia układu, jak i reprezentacji wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu upadłościowym, czy też bieżącej analizy prawidłowości postępowania.